Prygel med knutpiska.
Stater som tillämpar prygel som straff år 2009.

Prygel eller spöstraff är kroppsstraff som är avsett att skapa kroppslig smärta och förnedring, medan permanenta kroppsskador avsågs att undvikas eller begränsas, dock kunde även detta uppstå. Prygel utdelas oftast som slag mot offrets rygg eller stjärt med piska, käpp, niosvansad katt eller andra redskap. Den som hade som yrke att utdela prygel och andra kroppsstraff brukade förr ha titeln bödel.

Muslimsk sharialag föreskriver prygel för dryckenskap, otukt och falska anklagelser om otukt. Prygel som straff i familj och skola brukar benämnas aga. Sådana straff är förbjudna i många länder, bland annat Sverige, och räknas som misshandel. Förfarandet kan också användas som tortyr, bland annat för att tvinga fram information.

Prygel kan också användas i BDSM. Sådana aktiviteter ställer höga krav på god kommunikation mellan deltagarna.