Pingvinförlaget var ursprungligen baserat i Göteborg och idén till namnet kom troligen från engelska Penguin Books.

Förlaget utgav 1940-1957 Äventyrsmagasinet varannan vecka. 1950-1975 utgavs inledningsvis varannan vecka och så småningom var fjärde vecka de inledande 595 volymerna av Pingvinböckerna[1]. Ansvarig utgivare för Äventyrsmagasinet var Douglas Elander och Pingvinböckerna trycktes inledningsvis av Elanders Boktryckeri AB.

Utgivningen av westernböcker växte med Bravo, som utgavs i 99 volymer 1963-1970. På omslagen angavs fr o m nr 71 år 1968 även Sexy western. Denna benämning användes även för böckerna om Clay Allison, som började utges 1970. I seriens tredje bok angavs 1970 såväl Williams som Pingvinförlaget som utgivare, men i bok 4-45, åren 1970-1975, angavs endast Pingvinförlaget. Sedan övertog Wennerbergs Förlag utgivningen. Pingvinförlaget utgav 17 litet kortare westernböcker i serien Virginia 1973-1974. Förlaget utgav även 9 kortare westernböcker i serien Colt 1973, men utgivning 1974 av resterande 9 böcker skedde under Warners logotyp[2].

Williams förlag (som var en del av multinationella Warner Communications) köpte Pingvinförlaget 1969, som därmed fick sin bas i Stockholm. 1975 såldes Pingvinförlaget till Wennerbergs Förlag[3]. Fr o m nr 555 hade Pingvinböckerna bestått av västernböcker om Ben Hogan, skrivna av Kjell E. Genberg under pseudonym Matt Jade. Eftersom Genberg hade rättigheterna till Ben Hogan-böckerna och inte ville ge ut dem hos Wennerbergs Förlag ledde detta till att Pingvinböckerna i stället började utges av Malmborg & Hedström[4]. Bokutgivningen upphörde nästan helt men 1976-1990 utgav Pingvinförlaget serietidningar.

ReferenserRedigera

  1. ^ Anders N Nilsson & Patrik Myrman: "Populärpocketböcker inom västerngenren i Sverige – en kartläggning" http://www.dast.nu/artikel/popularpocketbocker-inom-vasterngenren-i-sverige-en-kartlaggning
  2. ^ http://www.serielagret.se
  3. ^ Eva Hemmungs Wirtén: Global Infatuation. Explorations in Transnational Publishing and Texts. (Uppsala 1998) ISBN 91-85178-28-4, sidan 94. https://web.archive.org/web/20110903035146/http://www.abm.uu.se/evahw/Global_Infatuation.pdf
  4. ^ Kjell E. Genbergs hemsida http://keg.se/1970.html