Pilgrim är en kristen ekumenisk tidskrift som utkommer med 4 nummer per år. Pilgrim är en tidskrift för andlig vägledning som öser ur den kristna kyrkans rika erfarenhet av det inre livet. På Nya Slottet i Bjärka-Säby i Östergötland inbjuder Pilgrim till retreater, seminarier och andliga möten. Här står Slottskapellet och den Övre salen öppna för alla som vill dela gudstjänstlivet med kommuniteten i de fyra dagliga tidebönerna. Pilgrim ges ut av Bokförlaget Cordia som ingår i Verbumkoncernen. Redaktör för tidskriften är Peter Halldorf.

Externa länkarRedigera