Utgående skyltar redigera

Flera av dessa skyltar håller på att utgå eftersom en övergång sker till skyltar med faropiktogram enligt CLP-förordningen[1].

Tysk standard DIN 4844-2
 
Blockmagnet
 
Explosionsfara
 
Giftigt ämne
 
Joniserande
strålning
 
Hängande last
 
Lasttruck
 
Självantändande
 
Icke-joniserande

strålning

 
Snubbelfara
 
Fallfara
 
Biologisk fara
 
Hälsofarligt och irriterande
 
Farliga batterier
 
Explosionsfarlig atmosfär
 
Klämfara
 
Tippfara
 
Automatisk start
 
Handskaderisk
 
Halkfara
 
Driven av ett transportband i spåret
 
Roterande valsar
 
Frätande
 
Gasflaska
 
Köldfara
 
Laserstrålning
 
Potentiell fara
 
Brandfarliga produkter
 
Högspänning
 
Het yta
 
Magnetfält
 
Optisk strålning
 
Tsunamifara


Europeiska kemikaliebyråns (ECB) direktiv 67/548/EWG
 
Frätande
 
Explosivt
 
Lättantändligt
 
Naturförorenande
 
Oxiderande
 
Giftigt
 
Farligt (Xi-Irriterande)
 
Risk för snöras, istappar

Se även redigera

Källor redigera