Phalanger är ett mjukvaruprojekt startat vid Charles University i Prag. Det har som mål att utveckla en PHP-kompilator för .NET Framework. Utvecklingen stöds av Microsoft.

Phalanger gör det möjligt för redan existerande PHP-skript att köras på Microsofts utvecklingsplattform utan att skrivas om. Därmed kan de använda funktioner som har skrivits i till exempel C# och VB.NET. Kompilatorn konverterar existerande PHP-kod till CIL (intermediär kod) som sedan kan köras av bl.a. CLR och Mono Runtime.

Phalanger kan användas i ASP.NET och i Silverlight.

Externa länkarRedigera