Peterssons spårformel

matematisk term

Inom analytisk talteori är Peterssons spårformel en slags ortogonalitetsrelation mellan koefficienterna av analytiska modulära former. Den är ett specialfall av den mer allmänna Kuznetsovs spårformel.

I dess enklaste form lyder Peterssons spårformel på följande vis: låt vara en ortonormal bas av , rummet av spetsformer av vikt on . Då är för godtyckliga positiva heltal

där är Kroneckers delta, är Kloostermansumman och är Besselfunktionen av första slaget.

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Petersson trace formula, 25 oktober 2014.
  • Henryk Iwaniec: Topics in Classical Automorphic Forms. Graduate Studies in Mathematics 17, American Mathematics Society, Providence, RI, 1991.