Peter Meyn, född 1749, död 1808, var en dansk arkitekt från Köpenhamn. Han verkade under tiden då den rådande bygg- och konststilen var rokoko och nyklassicism.

Silhuettporträtt av Peter Meyn
Det Chirurgiske Akademie på Bredgade i Köpenhamn, numera Medicinsk Museion

Peter Meyn studerade vid konstakademien i Köpenhamn med inriktning byggnadskonst under professor C.F. Harsdorff. År1 1771 blev han utnämnd till kunglig hovbyggmästare och inledde sin karriär med att leda uppförandet av Kristian VI:s och Fredrik V:s gravkapell i Roskilde domkyrka. Under åren 1777-83 fördjupade han sina studier vid en utlandsvistelse främst i Frankrike och Italien. Vid hemkomsten fick han anställning vid konstakademien, där han efter en tid blev andre professor och vid Harsdorffs död förste professor i byggnadskonst vid akademien.

Han verkade samtidigt med professuren som stadsarkitekt i Köpenhamn där han bland annat medverkade till uppförandet av småbyggnaderna och de monumentala portarna vid Rosenborgsparken. Han byggde också till Sorgenfri slott utanför Köpenhamn i en nyklassicistisk stil. Meyns huvudverk anses vara byggnaden för den kirurgiska akademin i Bredgade byggt 1798, som anses vara en av Köpenhamns vackraste byggnader från den tiden.

Peter Meyn var farfar till Antoinette Meyn, som skrev under pseudonymen Marie.

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Dansk Biografisk Leksikon, Meyn, Peter, 1887–1905.