Peter Hernquist

svensk professor och veterinär

Peter Hernqvist, född 8 maj 1726 i Härlunda socken, Västergötland, död 18 december 1808 i Skara var en svensk professor och veterinärden svenska veterinärmedicinens fader.

Peter Hernqvist
Peter Hernqvist.jpg
Litografi av Johan Cardon.
Född8 maj 1726[1]
Härlunda församling[2], Sverige
Död18 december 1808[2][1] (82 år)
Skara stadsförsamling[2][1]
MedborgarskapSverige
SysselsättningVeterinär[2]
Redigera Wikidata

BiografiRedigera

Hernqvist, som var son till rusthållaren Gunnar Jonsson i Skrelunda by, blev student vid Uppsala universitet 1750 och filosofie magister vid Greifswalds universitet 1756. Han ägnade sig därefter åt naturvetenskapliga studier i Uppsala och kom då i kontakt med Carl von Linné. Denne förmedlade ett anbud att bli professor i botanik vid Sankt Petersburgs universitet, men Hernquist avstod för att i stället 1763–1766 studera vid veterinärskolan i Lyon (som nyligen grundats av Claude Bourgelat) och arbetade därefter som lärare i Paris.

Han hemkallades av regeringen 1769 och fick i uppdrag att inrätta en svensk veterinärskola. Då medel till en sådan saknades, utnämndes han 1772 till lektor i matematik vid Skara gymnasium. Han fick även en pension, mot löfte att vart tredje år utbilda två veterinärelever. Han höll föreläsningar i veterinärvetenskap och lyckades till sist utverka en fastighet för en tilltänkt veterinärutbildning. Men han fick inte regeringens bifall förrän han lyckats bota en smittsam hästsjukdom. Därefter fick han kungens medgivande att grunda Sveriges första veterinärutbildning, som 1775 organiserades i form av Skara veterinärinrättning. År 1778 utsågs han till professor och verkade på Veterinärinrättningen fram till sin död 1808. Veterinärmuseet ligger idag i Brogården, Sveriges första veterinärskola.

BibliografiRedigera

 • Utförlig afhandling, öfwer rotsen hos hästar: hwaruti, icke allenast sjukans natur, desz kännetecken, säte och ordsak undersökas; utan ock de mot nämde sjukdom mäst brukade botemedel upgifwas, tillika, med auctorens egna försökte curer.: Författad af Pet. Hernquist. ... På egen bekostnad uplagd af Lars Wennberg. Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström, år 1773.. Stockholm. 1773. Libris 2412596 
 • Underrättelse för en arrendator eller landthushållare, som wil upföda, utfordra, köpa eller sälja horn-boskap, får, swin med flera hemtamde diur, samt åt dem wid åkommande sjukdomar behörigen kunna bota. Stockholm: Hesselberg. 1773. Libris 10167880 
 • Nödig underrättelse om åderlåtning på hästar, hwaruti föreställes I. Den nytta och II. wärkan, som af åderlåtning kan wäntas, III. omständigheterne, uti hwilka den kan wara nyttig eller IV. skadelig, V. de ådror, som böra eller pläga öpnas, VI. stället, VII. sättet och VIII. tiden, at anställa denna operation, samt IX. de hwarjehanda olyckor, som derpå kunna hända. I största korthet författad, och til de enfaldigares tjenst med kopparstycken widare förklarad, af Pet. Hernquist. ... Stockholm, tryckt hos Lars Kumblin, 1773.. Stockholm. 1773. Libris 2412597 
 • Swar, uppå de, af secret. herr I. Lannér, i Allm. tidningen, n:o 250, nästlidne år, utstälde frågor, rörande 1:o koors nytjande til dragare, 2:o kreaturens födande innom hus hela året, och 3:o elgars intämjande, m.m. Til hushålls-älskares: widare eftersinnande, författadt af P. Hernquist. Stockholm, tryckt uti för detta Grefingska tryckeriet, 1773.. Stockholm. 1773. Libris 2404461 
 • Kort beskrifning om får-koppor, hwaruti sjukans kännetecken, dess åtskilliga slag, ursprung och utgång i största forthet, tillika med de deremot nyttiga, simplaste, minst kostsamme och säkraste botemedel anföras, och til allmänhetens tjenst wälment utgifwas. Stockholm: Hesselberg. 1774. Libris 10185782 
 • Anatomia hippiatrica eller Häst-anatomien, hwaruti häst-kroppens delar korteligen beskrifwas, utgifwen af Pet. Hernquist ... Skara, tryckt uti kongl. privil. boktryckeriet 1778.. Skara. 1778. Libris 2413325 
 • Yttre kjännetekken på en wäl - eller illa - skapad hästkropp samt bästa sättet at sko en häst. [Stockholm]: [Sveriges veterinärförb.]. 1975[1793]. Libris 8222278 
 • Kort genwäg til naturaliers kännedom, i ordning upstäld och efter de största kännares handledning för 20. år sedan författad, men nu til trycket utlemnad af P. H.. Skara, tryckt hos F. I. Lewerentz 1795.. 1795. Libris 2412637 
 • Bot för boskapssot: svensk veterinärmedicin 200 år. Skara. 1975. Libris 1382730 
 • Artis veterinariae inrättningens constitutioner. Meddelande - Veterinärhistoriska museet, Skara, 0282-3055 ; 13. Skara: Veterinärhistoriska museet. 1987. Libris 1159040 
 • Peter Hernquists brev till Abraham Bäck: 1763-1792. Skara. 1991. Libris 1232318 
 • Horticultura. Handskrifter i Hernquistska biblioteket vid Veterinärinrättningen i Skara. Skara: Veterinärinrättningen. 1992. Libris 1473851 
 • Trägårdskonsten. Handskrifter i Hernquistska biblioteket vid Veterinärinrättningen i Skara. Skara: Veterinärinrättningen. 1992. Libris 1473865 
 • Peter Hernquists husdjurslära: en handskrift från slutet av 1700-talet vid Veterinärinrättningen i Skara. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden utgivna av KSLA:s bibliotek, 1102-9048 ; 7 Meddelande från Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning, 0280-1515. Stockholm: Skogs- och lantbruksakad. 1994. Libris 8380988. ISBN 91-87562-49-9 
 • Peter Hernquists sjukdomslära - husdjurens inre sjukdomar: en handskrift om 1700-talsmedicin vid Veterinärinrättningen i Skara. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / utgivna av Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens bibliotek (SOLMED), 1102-9048 ; 15. Stockholm: Skogs- och lantbruksakad. 1996. Libris 8380989. ISBN 91-87562-85-5 
 • ”Syphilis: Peter Hernquists rapport till Collegium Medicum 1785 : om Peter Hernquist och hans syfilisbehandling särskilt med kvicksilver”. Svensk medicinhistorisk tidskrift (Lund : Föreningen för utgivande av Svensk medicinhistorisk tidskrift, 1997-) 1998 (2:1),: sid. 137-163 : ill.. 1998. ISSN 1402-9871. ISSN 1402-9871 ISSN 1402-9871.  Libris 3035965
 • Hernquist och jordbruket: utskrifter av manuskript i Hernquistska Biblioteket. Skara. 2002. Libris 8429850 
 • Peter Hernquist och jordbruket / utskrifter av manuskript i Hernquistska Biblioteket. Skara. 2002. Libris 8549896 
 • De mediis tranquillandæ animæ naturalibus = Om naturliga medel att uppnå själsfrid : akademisk avhandling. Meddelande / Veterinärhistoriska museet i Skara, 0282-3055 ; 47. Skara: Veterinärhistoriska museet i Skara. 2008. Libris 11462988 

ReferenserRedigera

NoterRedigera

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera

 • Dyrendahl, Ivar (1992). Katalog över handskrifter i Hernquistska biblioteket vid Veterinärinrättningen i Skara. Skara: [Veterinärinrättningen i Skara]. Libris 1544901 
 • Dyrendahl, Ivar (1996). Peter Hernquist från Härlunda. Meddelande - Veterinärhistoriska museet, Skara, 0282-3055 ; 38. Skara: Veterinärhistoriska Museet. Libris 2375077 
 • Dyrendahl, Ivar; Hellgren, Olov (1991). Peter Hernquist och Skaraborgs läns hushållningssällskap. Meddelande - Veterinärhistoriska museet, Skara, 0282-3055 ; 24. Skara: Veterinärhistoriska museet. Libris 1506380 
 • Enström, Inga-Carin (1991). ”Peter Hernquist: linnélärjunge och medicinare”. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift (Lund : Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet, 1971-1996) 1991 (28),: sid. 155-169 : ill.. ISSN 0347-8998. ISSN 0347-8998 ISSN 0347-8998.  Libris 3069934
 • Hernquist, Peter; Bäck, Abraham; Dyrendahl, Ivar (1992). Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763-1792. Rapport / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 1102-903X ; 60 Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden utgivna av KSLA:s bibliotek, 1102-9048 ; 1. Stockholm: Skogs- och lantbruksakad. Libris 8380986. ISBN 91-87562-35-9 
 • Räf, Per-Ola; Dyrendahl, Ivar (1985). Professor Peter Hernquists lärlingar uti arte veterinaria: ett försök till rekonstruktion av Skara veterinärinrättnings elevmatrikel 1775-1808. Meddelande - Veterinärhistoriska museet, Skara, 0282-3055 ; 10. Skara: Veterinärhistoriska museet. Libris 545979 
 • Räf, Per-Ola; Dyrendahl, Ivar (1990). Sveriges förste länsdjurläkare - Peter Hernquist: några 200-åriga dokument. Meddelande / Veterinärhistoriska museet i Skara, 0282-3055 ; 18. Skara: Veterinärhistoriska museet. Libris 952195 
 • Sandblad, HenrikPeter (Pehr) Hernquist i Svenskt biografiskt lexikon (1969-1971)
 • Sandblad, Henrik (1971). Linneanen Peter Hernquist, medicinen och upplysningsfilosofien. Stockholm. Libris 822819 
 • Schoug, Ernst (1910). 1. Till minnet af Carl von Linné: på 200-årsdagen af hans födelse. 2. Peter Hernqvist och Sven Adolf Norling : tal vid aftäckandet af deras minnesvård å Brogården i Skara. Malmö. Libris 3037443