Peter Fjellstedts bibel är en bibelkommentar av Peter Fjellstedt, en svensk präst och missionär som ivrade mycket för missionen både inom och utom Sverige.

Titelsida ur band I i 1890 års upplaga

Åren 1856–1861 skrev han kommentarer till verserna i Bibelns gamla testament. Verket har publicerats i minst 8 upplagor t o m 1890.

1890 års utgåva omfattar tre band i formatet 22 × 16 cm och har titeln "BIBLIA, Det är All den Heliga Skrift, Med Förklaringar af P Fjellstedt", "ny upplaga" utgiven på F. & G. Beijers förlag i Stockholm, 1890.

Innehåll:

 • Kort teckning af d:r Fjellstedts lif och werksamhet av ej angiven författare, 4 sidor.
 • Företal av författaren, 5 sidor
 • Bibeltexterna med inskjutna kommentarer
  • Band I omfattar:
   • Fem Mose Böcker t o m Esters bok
   • Register m m
  • Band II omfattar:
  • Band III omfattar:
   • Nya testamentet

Externa länkar redigera