Fenoximetylpenicillin

(Omdirigerad från Penicillin V)

Fenoximetylpenicillin (vanliga alternativa beteckningar är penicillin-V eller pc-V) är ett betalaktamantibiotikum av penicillin-typ avsett för per oral (via munnen) behandling av olika bakteriella infektioner.

Strukturformel.

AnvändningRedigera

Pc-V används för behandling utanför sjukhus av flera olika infektionssjukomar som halsfluss, bihåleinflammation, öroninflammation, samhällsförvärvad lunginflammation, streptokockorsakade hudinfektioner, kutan borrelia och tandabscesser.[1] Liksom alla betalaktamantibiotika verkar pc-V genom att binda till vissa proteiner hos bakterierna, så kallade penicillinbindande proteiner (PBP), vilka normalt deltar i uppbyggnaden av deras cellväggar. Därigenom förhindras uppbyggnaden av dessa, vilket medför bakteriernas död. Viktigast för effekt är att under så många timmar som möjligt ligga över den serumkoncentration där bakterierna inte kan föröka sig (T>MIC), varför det ofta är rimligare att ta Pc-V fler gånger om dagen än få gånger i en högre dos.[1]

Pc-V är betalaktamaskänsliga, vilket gör att framförallt gramnegativa bakterier och Staphylococcus aureus ofta är okänsliga för detta antibiotikum genom att betalaktamas bryter ner Pc-V innan de kan binda till PBP och ha sin verkan.[1]

LäkemedelsformerRedigera

Fenoximetylpenicillin kan tas i olika former, bland annat som tabletter och som oral suspension. Det tar ungefär en timme för läkemedlet att nå blodbanan och läkemedlet ger i allmänhet effekt inom tre dagar.[2] På den svenska marknaden finns den aktiva substansen i bland annat produkterna Kåvepenin, Tikacillin och Peceve.

KällorRedigera