En peleusboll är ett pipetteringsinstrument av gummi.

En Peleusboll

Peleusbollens funktion kommer av de tre ventiler som används för att reglera luftmängden i gummibollen. För att dra upp vätska i en pipett, skall luften pressas ut ur bollen då endast den översta ventilen är öppen. När den nedre ventilen öppnas, återgår gummibollen till sin normala form och skapar därmed ett undertryck. Undertrycket i pipetten ledet till att normaltrycket utanför pipetten pressar upp den vätska i vilken pipetten är nedsänkt. Den tredje ventilen sitter mellan pipetten och den nedre ventilen. När den öppnas, jämnas tryckskillnaden ut och vätskan rinner ut ur pipetten.