Peder Palladius född 1503 i Ribe och död 3 januari 1560. Själlands förste evangeliske biskop. Psalmförfattare representerad i danska Psalmebog for Kirke og Hjem.

Peder Palladius

Biografi

redigera

Efter studier i Wittenberg under både Martin Luther och Philipp Melanchthon blev Palladius 1533 magister och 1537 teologie doktor. Hemkallad av Kristian III för att leda reformationens fortsatta genomförande i Danmark blev han 1537 biskop i Själlands stift och teologie professor vid Köpenhamns universitet. I sitt stift verkade Palladius genom talrika visitationsresor, vilkas erfarenheter han nedskrev i sin berömda Visitatsbog (tryckt första gången 1867). Palladius översatte flera av Luthers skrifter, bland annat Lilla katekesen 1537, granskade den bibelöversättning som 1550 kom ut som Kristian III:s bibel, utarbetade en kyrklig handbok, Alterbogen 1556 samt författade en rad av såväl teologiska som folkuppfostrande skrifter. Även undervisningen vid latinskolorna och vid universiteten främjade han. Hans Danske Skrifter utgavs i 5 band 1911-26.[1]

Innan han utnämndes till biskop var han superintendent i Lund, som då var danskt. Efterträddes vid sin död i biskopstjänsten på Själland av Hans Albertsen.

Psalmer

redigera
  • Den bitre død dig trængte, översättning från latin 1539

Källor

redigera
  1. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 1182 

Externa länkar

redigera