Öppna huvudmenyn

Peder Galt, född 1584, död 31 augusti 1644, var en dansk ämbetsman och sjöofficer.

Galt gjorde en tid tjänst i kansliet och var 1621-24 danskt sändebud i Stockholm. 1627 gick han i sjötjänst och kommenderade 1631 en eskader i Östersjön. Galt var dock mer intresserad av poesi och rättshistoria än av sjön. 1644 blev Galt dock viceamiral i generalamiralens eskader och deltog i sjöslaget vid Kolberger Heide 1644. Då generalamiralen i slaget sårades, blev Galt befälhavare för dennes eskader och på visst sätt överbefälhavare, om än underställd kungen. 27 juni gav kungen Galt order om att angripa svenskarna, men orden var ganska otydlig, och Galt försummade det tillfälle att angripa, som 30 juli yppade sig. 31 juli fick Galt order om att återvända till sin post som viceamiral, och sedan svenska flottan kommit undan, något som snarare var kungens än Galts fel, ställdes han till ansvar och blev av riksrådet dömd till döden för sin olydnad. Trots domarnas förböner blev Galt också 31 augusti avrättad. Galts depescher från Stockholm har utgetts i Historiska handlingar 26:1 (1920).

KällorRedigera