Pedal är ett fotreglage i en personbil, buss eller lastbil.

Pedalerna på en manuellt växlad Subaru Legacy av 2007 års modell.

Manuellt växlade fordon har pedaler för koppling, broms och gas, medan automatväxlade fordon endast har pedaler för broms och gas. Gaspedalen sitter i regel längst till höger och bromspedalen till vänster om denna, så att föraren ska kunna manövrera båda med höger fot. Till vänster om bromspedalen sitter i förekommande fall kopplingspedalen, som manövreras med vänster fot. På amerikanska personbilar är det vanligt att även parkeringsbromsen manövreras med en pedal. Den frigörs i så fall med en spak under instrumentbrädan. Vissa äldre bilar, till exempel Volvo Amazon, har även en liten fotpedal längst till vänster för omkoppling mellan hel- och halvljus.