Paul Bunyan, legendarisk jätte i Nordamerika. Gemensamt för alla legender angående Bunyan är att han sägs vara skogshuggare. Många nyare legender inkluderar även en blå oxe vid namn Babe som skulle ha samma proportionella storlek som Bunyan, vilket alltså innebär en jätteoxe. Enligt vissa legender skulle Bunyan bland annat ha skapat Grand Canyon genom att släpa sin skogshuggar-yxa efter sig.

En jättestaty av Paul Bunyan i Minnesota.

När Nanabozho efter 40 dagar av strid dödar Paul Bunyan, så gör han det med en stor fisk. På så sätt stoppade Nanabozho Paul från att förstöra all skog.