Paul Bunyan, legendarisk jätte i Nordamerika. Gemensamt för alla legender angående Bunyan är att han sägs vara skogshuggare. Många nyare legender inkluderar även en blå oxe vid namn Babe som skulle ha samma proportionella storlek som Bunyan, vilket alltså innebär en jätteoxe. Enligt vissa legender skulle Bunyan bland annat ha skapat Grand Canyon genom att släpa sin skogshuggar-yxa efter sig.

En jättestaty av Paul Bunyan i Minnesota.