Patriarkalkorset, ärkebiskopskorset, är ett kors med två par armar, där det övre paret är kortare än det nedre, och där armarna vanligen slutar i treklöverblad, trepass.

Patriarkalkors med klöverblad
Patriarkalkors utan klöverblad

Tre europeiska länder har patriarkalkorset som nationalsymbol; Litauen, Slovakien och Ungern.

ÖvrigtRedigera