Pass är inom arkitekturen en form av dekoration där man med hjälp av passarslag sätter samman tre eller flera cirkelsegment så att de tillsammans bildar en öppning eller ram i form av en regelbunden figur. Ett trepass är alltså format som en treklöver, ett fyrpass som en fyrklöver, och så vidare. I princip kan man göra ett obegränsat antal passarslag, mångpass.

Exempel på arkitekturpass hittar man i de medeltida katedralernas gotiska rosettfönster.

KällorRedigera

  • Nationalencyklopedin, multimedia 2000 plus