Pantograf

enkel mekanisk apparat för att att skapa avbildningar i olika storlekar som är likformiga till originalet

En pantograf (från grekiskans παντ- 'allt' och γραφ- 'rita, skriva'), är en apparat som används för att skapa avbildningar i olika storlekar som är likformiga till originalet.

En pantograf som används vid storleksändring av en bild. Pantografen förs efter den röda formen som förstoras upp till den gröna.
Sörensens gravyrpantograf (1867).

Historia redigera

Den första pantografen byggdes av Christoph Scheiner år 1603. Scheiner använde den för att kopiera diagram i olika skalor, men han skrev om uppfinningen först 27 år senare, i "Pantographice" (Rom 1631). En arm på pentagrafen hade en liten pekare medan den andra höll en ritspets. Genom att man flyttade pekaren över en figur skapades en kopia av diagrammet på ett annat papper. Genom att man ändrade armarnas inbördes positioner kunde diagrammets skala förändras. En mer komplicerad version kallad eidograf uppfanns av William Wallace (1768–1843) i Edinburgh, 1831.