Pansexualitet

sexuell eller romantisk dragning till personer oavsett kön

Pansexualitet är en sexuell läggning där personen känner emotionell/sexuell dragning till personer oberoende av biologiskt kön eller könsidentitet.[1][2] Pansexualitet kan anses som en egen sexuell läggning, i liknelse med bisexualitet i en bredare form, där det beskrivs som att intresset ligger i "personligheten och inte könet".[3]

Pansexualitet
Sexuell eller romantisk dragning till personer oavsett kön Redigera Wikidata
Sexuell läggning Redigera Wikidata
Under­klass tillickeheterosexualitet, multisexuality, ambiphilia, fiktivt medicinskt tillstånd Redigera Wikidata
Del avpsykologiterminologi Redigera Wikidata
Symptompansexuality Redigera Wikidata
FlaggaPanflaggan Redigera Wikidata
Flaggan för pansexualitet.

Pansexualitet som begrepp myntades av Sigmund Freud.[4] Det har senare vidareutvecklats bland annat av radikalfeministiska teoretikern Shulamith Firestone.[5]

Se även redigera

Källhänvisningar redigera