Panoptikon (av grekiska pan "all" och optikos "som hör till synen") är en typ av fängelsebyggnad utformad av den brittiska filosofen Jeremy Bentham i slutet av 1700-talet. Konstruktionen utgörs av ett övervakningstorn omgivet av en rund byggnad, som är indelad i tårtbitsliknande celler utan dörrar. Övervakaren kan när som helst observera vilken fånge som helst, medan den enskilda fången inte kan avgöra om de blir övervakade eller inte, varför fångarna hela tiden måste agera som att vakten ser dem. Detta skapar därför enligt Bentham en "känsla av ett osynligt allvetande", och skulle därigenom få de kriminella att byta handlingsmönster till ett socialt acceptabelt och således behandla snarare än bestraffa de intagna.[1]

Panoptikon, planskiss av Jeremy Bentham, 1791
Fängelset Presidio Modelo, Kuba
Inuti en av fängelsebyggnaderna i Presidio Modelo

Den franske filosofen Michel Foucault använder begreppet, bland annat i hans klassiska verk Övervakning och straff.

Panoptiska fängelserRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Lang, Silke Berit. "The Impact of Video Systems on Architecture", Swiss Federal Institute of Technology, 2004.