Panik är plötsligt uppkomna, exalterade känsloreaktioner och beteenden på en plötslig, skräckfylld situation, till exempel dödshot eller en katastrof, orsaker till rädsla. Panikbeteenden handlar ofta om att undfly en fara, och kan drabba en enskild person eller en grupp. En panikattack innebär en stark stressrespons, som sakta avklingar efter att faran är över. Återkommande panikattacker utan att det föreligger någon fara, kan vara en psykisk störning, panikångest.

En konstnärlig iakttagelse angående känslan av panik.

Ordet panik härstammar från den grekiska guden Pan, som gillade att skrämma slag på getter och får så att de hamnade i plötsliga utbrott av okontrollerbar rädsla.

Se även redigera