Paleontolog

naturvetare som studerar paleontologi

En paleontolog arbetar med fossila djur och växter (paleontologi). Arbeten för paleontologer finns på bland annat geologiska undersökningar, inom museivärlden, oljeindustrin samt vid universitet och högskolor.

Paleontologens verktyg

Några kända paleontologer