"Pajso" är en dikt av Dan Andersson ur samlingen Kolvaktarens visor (1915). Dikten handlar om Pajsoån (även kallad Parisån) som flyter genom Grangärde finnmark.

Pajsoån vid Nya Prästhyttan, 2013.

Början av dikten:

Du åldriga Pajso,
som leker så ystert
bland fallande dammar
och rännor som brista,
du sjunger väl ännu
din ödemarks sånger
när böljorna runor
i hällarna rista.

Externa länkar

redigera