Paal Olav Berg, född 18 januari 1873, död 24 maj 1968, var en norsk jurist och politiker.

Paal Olav Berg.

Berg blev assessor i Højesteret 1918, socialminister i Gunnar Knudsens andra ministär 1919-20 och justitieminister i Johan Ludwig Mowinckels ministär 1924-26. Berg var 1907-09 sekreterare i den svensk-norska renbeteskommissionen, och utarbetade förslag till lag om medling i arbetstvister, vilket 1915 blev lag, samt utsågs samma år till ordförande i arbetsdomstolen. Han hade sedan länge varit intresserad för frågor om arbetarskydd och verkade som minister 1919 för antagande av lag om 8 timmars arbetsdag. Han anordnade samma år en folkomröstning angående förbudsfrågan.

Berg var president i Høyesterett 1929-40 och 1945-46 samt medverkade i april 1940 till bildandet av administrationsrådet, vilket skulle ersätta regeringen. Sedan Vidkun Quisling övertagit makten senare samma år, vägrade Berg att samarbeta med den tyska ockupationsmakten och blev 1943 ordförande i Hjemmefronten, den del av motståndsrörelsen som fanns i Norge. Efter krigsslutet var Berg ordförande i den särskilda domstol som dömde Quisling till döden.

Han var fader till textilkonstnären Sigrun Berg.[1]

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Dahlin, Liv Klakegg (13 februari 2009). ”Sigrun Berg”. Norsk biografisk leksikon. https://nbl.snl.no/Sigrun_Berg. Läst 29 mars 2019.