PZL (tidigare Mielec) är en polsk flygplan- och helikoptertillverkare som bland annat har tillverkat sovjetiska och senare ryska flygfarkoster, bland annat helikoptern Mil-2 på licens.

Under mellankrigstiden konstruerade företaget även ett större sortiment av diverse stridsflygplan för export och inhemsk användning.