Pär Göran Gierow

var en svensk antikvetare

Pär Göran Axel Gierow, född den 20 augusti 1930 i Lund, död där den 24 september 2004, var en svensk antikvetare.

Pär Göran Gierows gravsten på Norra kyrkogården i Lund.

Gierow avlade filosofisk ämbetsexamen vid Lunds universitet 1953 och filosofie licentiatexamen 1959. Han promoverades till filosofie doktor där 1966 och blev docent i klassisk fornkunskap och antikens historia samma år, vid Uppsala universitet 1967. Gierow var 1965–1971 först amanuens och sedan bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. Han var professor i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet 1971–1995. Gierow medverkade i utgrävningar i Morgantina, San Giovenale, Ficana och Simonov zaliv. Han var ledamot av styrelsen för Svenska institutet i Rom 1964–1967 och 1979–1995, för Svenska institutet i Athen 1971–1996. Gierow invaldes som ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund 1972, av Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1972, av Vitterhetsakademien 1979 och av Fysiografiska Sällskapet i Lund 1994. Han publicerade artiklar i facktidskrifter och dagspress.

Pär Göran Gierow var son till Krister Gierow och brorson till Karl Ragnar Gierow.

Gierow ligger begraven på Norra kyrkogården i Lund. Hans efterlämnade papper förvaras i Lunds universitetsbibliotek.

Källor

redigera