Otillåtet förfarande med pornografisk bild

Otillåtet förfarande med pornografisk bild är enligt svensk lag ett brott mot allmän ordning som innebär att man på eller vid en allmän plats förevisar pornografiska bilder på ett sådant sätt att det kan väcka allmän anstöt. Även att genom post eller på något annat sätt skicka en sådan bild till någon, utan att vederbörande har beställt det, räknas som otillåtet förfarande med pornografisk bild.