Orusthöna är en hotad svensk lantrashöna. Det finns i dag bara omkring 500 djur kvar. Rasen salufördes fram till 1950-talet som orushöns och ansågs vara en korsningsprodukt, trots att den sedan länge varit vanlig på Orust och anpassat sig väl till de karga förhållanden som råder i skärgården.

Orusthöna, tupp.
Orusthöna, höna.

Bevarandetarbetet för orusthönan påbörjades 1986 av Svenska Lanthönsklubben. 2001 fick rasen officiell så kallad genbanksstatus av Jordbruksverket.

Orusthönan är en ganska liten, hönorna väger 1 till 1,5 kg, tupparna 1,5 till 2 kg och äggen runt 50 gram. Fjäderfärgen är spräcklig svart och vit, tupparna kan ha inslag av viltfärg.

KällorRedigera