Svenska Lanthönsklubben är en ideell förening som verkar för bevarandet av svenska lantrasfjäderfän. Föreningen bedriver genbank på uppdrag av Jordbruksverket för totalt 16 st lantrasfjäderfän (varav 10 är lantrashöns, 4 är lantrasankor och 2 är lantrasgäss). Föreningen har cirka 2400 medlemmar (2009) och ger ut tidningen Hanegället.

Föreningen drev genbank redan från starten 1986. I Sverige fanns det inget statlig officiellt regelverk för genbankscertifiering av lantrasfjäderfän före år 2001. Riktlinjerna för detta gjordes i samråd mellan Svenska Lanthönsklubben och Jordbruksverket . Detta offentliga förvaltningsuppdrag fick Svenska Lanthönsklubben av Jordbruksverket den 28 september 2001.

Externa länkarRedigera

Officiell webbplats