Ornament är inom zoologi en signalegenskap (nästan alltid hos hanar) som är sexuellt selekterade. Ornamentet är en belastande egenskap som signalerar individens hälsa och kondition och därmed dess genetiska kvalitet till det motsatta könet. Hos fåglar är typiska ornament förlängda fjädrar, som hos påfågeln eller änkor, men även kraftfulla färger som beror på pigment som karotenoider (röda och gula färger) eller melaniner (svarta och blåa färger). Karotenid tillförs fågeln genom födan och minskar vid parasitangrepp. Då immunförsvaret behöver det är möjligheten att undvara dem till fjädrarna en ärlig signal om hanens kondition. Röd färg tros även vara mer kostsamt att producera än gul färg.

Långstjärtad paradisänka (Vidua interjecta) tillhör gruppen änkor. Flera av dess arter uppvisar extremt förlängda stjärtfjädrar under häckningsperioden, vilka fungerar som ornament.

Hos en del arter kan ett fysiskt attribut som har användbara funktioner samtidigt fungera som en signalegenskap om god kondition och därmed även kallas för ornament. Ett exempel på detta är hjortdjurs horn.

BildgalleriRedigera

KällorRedigera