Ordensregel är en samling av föreskrifter som medlemmarna av en ordensgemenskap förbinder sig att följa när de avlägger sina ordenslöften.

Ordensregler var ursprungligen detsamma som klosterregler, medan de i moderna tid kan avse också andra ordensällskap.