Optimeringsproblem, ett beräkningsproblem där det gäller att hitta den optimala lösningen för ett givet problem. Optimeringsproblem löses inom optimeringsläran.

Klassiska optimeringsproblem:

Se även

redigera