Operation rädda Norge var en planerad men aldrig utförd svensk militäroperation under senare hälften av andra världskriget.

Bakgrund redigera

Vid andra världskrigets utbrott 1939 fanns det i Sverige ingen planering för att möta ett anfall från Norge. Efter Nazitysklands invasion av Norge den 9 april 1940 fick en sådan hastigt improviseras. Under år 1941 framkastades från militärt håll att ett tyskt anfall mot Sverige bäst skulle mötas med ett motanfall in i Norge. Detta vann dock inte försvarsstabens godkännande.[1]

Från hösten 1942 blev Tyskland tvunget att dra tillbaka en del förband från Norge för att sätta in dem på annat håll. För att i gynnsamma fall, till exempel i samband med en eventuell allierad landstigning i Norge kunna sätta in den svenska armén i Norge uppgjordes en ny planläggning. Denna föredrogs för försvarsminister Per Edvin Sköld den 30 november 1942 och avsågs gälla från den 1 januari 1943.[2]

Planen redigera

Planen förutsatte insats av huvuddelen av den svenska armén, varvid kraftsamling skulle ske från Värmland och Dalsland i riktning mot Oslo. Sekundära anfall planerades även mot Trondheim och Mo i Rana. I operationen planerades ingå de norska Polistrupperna som från början av 1943 utbildades i Sverige.

Se även redigera

Källor redigera

  1. ^ Carl-Axel Wangel m. fl. ”Sveriges militära beredskap 1939-1945” (Köping 1982) ISBN 91-85266-20-5 sid 198-199
  2. ^ Carl-Axel Wangel m.fl. ”Sveriges militära beredskap 1939-1945” (Köping 1982) ISBN 91-85266-20-5 sid 639