Öppna huvudmenyn

Olof Albert Nordberg, född den 16 september 1909 i Nederluleå församling, Norrbottens län, död 1987, var en svensk litteraturhistoriker, son till kontraktsprosten Albert Nordberg.

Nordberg avlade studentexamen 1927, filosofie ämbetsexamen 1933 och filosofie licentiatexamen 1939. Han blev filosofie doktor i Uppsalaavhandlingen En swensk adelsmans äfwentyr och dess författare. Studier i svensk och utländsk sjuttonhundratalsroman (1944, om Hans Gustaf Rålamb) och 1946 lektor vid folkskoleseminariet i Umeå samt var 1960–75 lektor vid lärarhögskolan i Malmö.

Nordberg utgav även Dikt och data, litteraturhistoria för gymnasiet (tillsammans med Ulf Wittrock; 7 upplagor 1967–85), Svenska på egen hand, handledning för lärare och elever (tillsammans med Carl Hylander och Gösta Joborn, 1968–69), en kommenterad översättning av Voltaires Candide (1976), Voltaire – en introduktion (1979), en översättning av Rousseaus Julie eller Den nya Héloise (1983) samt de kommenterade Voltaireöversättningarna Filosofi i fickformat (1985) och Fyra rättsskandaler (1985).

KällorRedigera