Olof Leijonstedt

svensk ämbetsman och landshövding.

Olof Leijonstedt, född 30 juni 1691, död 5 februari 1759 i Umeå, var en svensk greve, ämbetsman och landshövding.

Leijonstedt var son till justitiekansler Anders Leijonstedt och hans hustru Maria Catharina Thegner. Han blev student i Uppsala 1698 och begav sig efter avslutade studier på utrikes resor och hemkom 1710. 1713 blev han auskultant i kommerskollegium, aktuarie där 1714, och 1719 extra ordinarie assessor i kammarrevisionen. Året därpå blev han ordinarie assessor där. Han blev 1737 kammarråd och utnämndes 1755 till landshövding i Västerbottens län.

Lejonstedt var ägare till Skarpnäcks gård.

Källor redigera

  • Gustaf Elgenstierna, Svenska adelns ättartavlor, Stockholm 1928