Olle Johansson (docent)

svensk docent i neurovetenskap

Olle Johansson har en docentur i cellbiologi, histologi och neurobiologi. Olle Johansson har varit med och författat ett stort antal vetenskapliga originalarbeten, översiktsartiklar och bokkapitel, till exempel i tidskrifter såsom Science och Nature. Han har disputerat för medicine doktorsgrad vid Karolinska institutet.

Forskning Redigera

Bland Olle Johanssons forskningsarbeten märks:

 • Exponering av hud på kort avstånd från bildskärmar. Redan efter 4 timmar kunde noteras hudförändringar hos vissa av försökspersonerna. Efter 24 timmar hade dessa återgått till det normala. [1]
 • Sambanden mellan utbyggnaden av FM-radionätet och mobiltelefonnäten och hudcancern malignt melanom. [2]
 • Sambanden mellan utbyggnaden av FM-radionätet och mobiltelefonnäten och dödligheten i Alzheimers sjukdom. [3]

Olle Johansson deltog 1998 i den så kallade RALF-utredningen, en utredning från Rådet för arbetslivsforskning, som bland annat undersökte samband mellan ohälsa och elektriska fält. Utredningen avvisade samband men Olle Johansson reserverade sig mot rapporten med hänvisning till att utredningen inte tog hänsyn till biologisk forskning på människor och djur.[4]

Johansson har engagerat sig för att dagens gränsvärden för elektromagnetiska fält skall sänkas. Bland annat har han undertecknat Salzburgresolutionen[5] och Beneventoresolutionen.[6]

Kritik Redigera

Johansson har kritiserats för sina slutsatser, som bedömts vara till stor del baserade på hypotetiska resonemang och gå emot vad sambanden egentligen visar.[7]

2004 tilldelades han utmärkelsen årets förvillare av föreningen Vetenskap och Folkbildning.[8]

2016 bidrog Johansson till rapporten Guideline 2015 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses som publicerades i Reviews on Environmental Health och hävdade att elöverkänsliga kunde få hälsoproblem efter att ha blivit exponerade för bland annat trådlösa nätverk. Rapporten drogs kort efteråt in på grund av plagiat.[9]

Bibliografi Redigera

Populärvetenskapligt informationshäfte:

 • Örjan Hallberg, Olle Johansson (2004). Glesbygd är en sjuk miljö, nu börjar även friska dö. Stockholm: Karolinska Institutet. Institutionen för neurovetenskap. ISSN 1400-6111/2004-06-20 

Se även Redigera

Källor Redigera

 1. ^ Johansson O (18 september 2001). ”Cutaneous mast cells are altered in normal healthy volunteers sitting in front of ordinary TVs/PCs – results from open-field provocation experiments”. Journal of Cutaneous Pathology l Med "28" (10): ss. 513–519. doi:10.1034/j.1600-0560.2001.281004.x. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1034/j.1600-0560.2001.281004.x/full. 
 2. ^ Örjan Hallberg, Olle Johansson (18 september 2004). ”Malignant melanoma of the skin - not a sunshine story”. Med Sci Monit. l Med "10" (7): ss. 336-340. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15232509. 
 3. ^ Örjan Hallberg, Olle Johansson (18 september 2005). ”Alzheimer mortality - why does it increase so fast in sparsely populated areas?”. European Biology and Bioelectromagnetics l Med. Arkiverad från originalet den 25 april 2010. https://web.archive.org/web/20100425025808/http://www.ebab.eu.com/dsp_abs.asp?s_aid=19&s_vol=1&s_iss=3. Läst 18 oktober 2010. 
 4. ^ Arbetslivsinstitutet (1998). ”Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologisk sjukdom-en kunskapsöversikt”. http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4180/1/ah1998_23.pdf.  sid 101-103
 5. ^ Salzburg Resolution on Mobile Telecommunication Base Stations Arkiverad 21 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.
 6. ^ Benevento Resolution
 7. ^ Vetenskapsrådet: Forskning om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält (Sid 13)
 8. ^ ”Vetenskap och Folkbildnings presentation av förvillarpriset 2004”. Arkiverad från originalet den 17 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100817194916/http://www.vof.se/visa-forvillare2004. Läst 10 oktober 2010. 
 9. ^ KI-forskares wifi-varning var fusk Dagens Nyheter 2016-03-25