Olikhetstecken är en typ av olika matematiska symboler som uttrycker olikhet. Tecknet ≠ kan användas mellan alla typer av objekt, medan övriga tecken bara används om objekt där man definierat en ordning (såsom heltal eller reella tal).[1]

Formeln a < b innebär att talet a är mindre än talet b. Formeln b > a betyder att b är större än a. Båda formlerna uttrycker att a inte är lika med b – relationen är en strikt olikhet (eller sträng olikhet).

Formeln ab uttrycker med hjälp av tecknet ≤ (utsägs "mindre än eller lika med") att relationen mellan talen a och b är någon av relationerna < och =. Såväl formeln ab som formeln ba sägs uttrycka en icke-strikt olikhet.[1]

Tabell över olikhetstecken
Symbol Betydelse
>  Större än...
<  Mindre än...
 Större än eller lika med
 Mindre än eller lika med 
 Skilt från

Inom tillämpade vetenskaper använder man också olikhetstecknen << (mycket mindre än) och >> (mycket större än) för att kunna göra approximationer.

ReferenserRedigera

KällorRedigera

  1. ^ [a b] Kiselman, Christer O.; Mouwitz Lars (2008). Matematiktermer för skolan (1. uppl.). Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. sid. 60. Libris 11261968. ISBN 9789185143122. http://www2.math.uu.se/~kiselman/termer12.pdf 

Se ävenRedigera


  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.