Oligonukleotider är korta DNA- och RNA-sekvenser. Oftast är de 20 baser långa eller kortare. Oligonukleotider används ofta som prober för att detektera komplementära DNA- eller RNA-sekvenser. Oligonukleotider används i Southern blot, DNA microarray, PCR (som primer) med mera.