Vandöda eller odöda väsen förekommer i folktro över hela världen. En vandöd antas vara en människa eller ett djur som lämnat jordelivet, men av någon orsak hindrats från att nå livet efter detta.

Yurei, ett japanskt spöke.

Ibland består den vandöda av en kropp, men ibland är de bara ett andeväsen. Vandöda förekommer flitigt i skräcklitteratur. I fantasy-sammanhang förekommer ofta magiker med makt över de vandöda, nekromanter.

Typer av vandödaRedigera