Ocean X Team är en svensk grupp som letar efter förlista skeppsvrak och andra intressanta föremål som ligger på havsbottnen. Yrkesdykaren Peter Lindberg bildade gruppen Ocean X Team år 1992 tillsammans med entreprenören Dennis Åsberg.[1]

Gruppen gjorde sitt första stora fynd 1992, när teamet hittade vraket av ett amerikanskt B-17-plan i Östersjön.[2] Det andra stora fyndet gruppen gjorde var år 1997, då man fann Galeasen Jönköping i Ålands skärgård.

År 2011 hittade gruppen en märklig formation på bottnen av Östersjön, den så kallade Cirkeln på Östersjöns botten eller även kallat för Östersjömysteriet.[3] År 2012 dök man återigen på platsen för fyndet; man tog bland annat prover och fotografier och gjorde noggranna sonarmätningar över fyndplatsen.

Referenser

redigera