Objektpermanens är förmåga att kunna föreställa sig objekt oavsett om de är närvarande eller inte.

Den börjar att utvecklas enligt Jean Piaget i det sensomotoriska stadiet (0-2 år) under utbyggnaden av de sekundära cirkelreaktionerna (8-12 mån).

Se ävenRedigera