En konstnärs tolkning av OVV-kvasaren 3C 279

En OVV-kvasar (engelska optically violent variable quasar) är en typ av starkt variabla kvasarer, och en av de två huvudtyperna av blazarer där den andra huvudtypen är BL Lac-objekten. OVV-kvasarer tros vara stora elliptiska radiogalaxer vända så att de ur jordens synvinkel betraktas längs den ena av deras jetstrålar rakt ner i galaxens kärna. OVV-kvasarernas ljusstrålning kan variera med hela 50% per dygn. Jämfört med BL Lac-objekt har de breda emissionslinjer.