En elliptisk galax är en typ av galax i Hubbles serie karakteriserad av egenskaperna

  • Stjärnornas rörelse är dominerad av slumpmässig rörelse till skillnad mot de stavformade galaxerna där rörelsen till mycket liten del är slumpmässig, utan istället domineras av rotation
Den gigantiska elliptiska galaxen ESO 325-G004

I Hubbles serie är de elliptiska typerna benämnda E0-E7 där E0 är nästan sfäriska och E7 är mycket tillplattade.

Exempel

redigera