Nukleoid är hos prokaryota celler den region i cytoplasman där cellens arvsanlag (DNA) förvaras, eftersom prokaryota celler i motsats till eukaryota saknar cellkärna.