Nucleus spinalis nervi trigemini är en grupp kärnor som tar emot ipsilaterala intryck för känsel, smärta och temperatur främst från ansiktet.

Schematisk bild föreställandes hjärnstammen.

Den förmedlar sedan signalerna till talamus. Afferenter kommer till största delen från trigeminus (trillingnerven) men även från facialis (ansiktsnerven), glossopharyngeus och vagus.

Referenser Redigera