Nu vilans dag förflutit är en aftonpsalm av Lars Johan Nyblom (1844-1908) som trycktes 1911 och bearbetades av Jan Arvid Hellström 1980.

Melodin är en tonsättning från 1539 som enligt Koralbok för Nya psalmer, 1921 också är samma melodi som används till psalmen Nu vilar hela jorden (1819 nr 442). Enligt 1986 års psalmbok är den komponerad av Heinrich Isaac cirka 1500.

Tryckta utgåvorRedigera