Nu dagens sol i glans och prakt

Nu dagens sol i glans och prakt är en psalm av Christian Scriver från cirka 1671 som översattes av Johan Alfred Eklund för psalmboksförslaget 1911, då med anslaget "Den kära sol i glans och prakt". Melodin är en tonsättning av Oscar Blom från 1916.

Eklunds texter blev fria för publicering 2015.

Publicerad somRedigera