Öppna huvudmenyn
Norra Ängby skola, 2013.

Norra Ängby skola är en kommunal grundskola på Vultejusvägen 20 i Norra Ängby i Bromma, väster om Stockholm. Norra Ängby skolor består av Norra Ängby skola och Bromma Kyrkskola. Skolan är en F-6-skola, det vill säga en grundskola med undervisning upp till årskurs 6 med ca 800 elever och ca 130 anställda. Skolan har undervisning i årskurserna 4-6. Klasser för förskoleklass och 1-3 går i Kyrkskolan, som tillhör samma skolenhet.

Norra Ängby skola ritades av arkitekt Ture Ryberg, byggdes 1930 och togs i bruk samma år. Skolbyggnaden uppfördes ursprungligen med en L-formad plan 1930. Mellan 1934 och 1936 skedde en om- och tillbyggnad på den befintliga byggnaden. Om- och tillbyggnaden ritades även den av arkitekt Ture Ryberg och nu i samarbete med Folkskoledirektionens skolhusnämnd. Huskroppen förlängdes åt söder och skolbibliotek, stadsbibliotek, skolkök, slöjdsal och samlingslokal tillkom. På den befintliga byggnaden tillkom en ny entré till bespisningsrum.[1] Återinvigningen skedde den 9 maj 1936. Skolan ligger på Vultejusvägen 20 samt även på Vultejusvägen 16 och 18.[2]

HistorikRedigera

 
Den långa västra huvudbyggnadslängan.

1755 började ordnad skolundervisning i Bromma socken på initiativ av den driftige kyrkoherden i Bromma, Abraham Pettersson. Doktor Abraham Pettersson var den förste som ordnade skolväsendet i Bromma. Man antar att Gamla Klockargården i Bromma byggdes för skoländamål. Den skulle vara både skollokal och bostad för komminister Erik Månström, som var lärare från starten och ända till 1793. Klockaren bodde här senare.

Under 1930-talet växte bebyggelsen upp i Norra Ängby, och barnantalet i området ökade. En stor ny skola byggdes, där alla barn kunde få plats. Den fick namnet Norra Ängby skola. När skolan invigdes, tågade man från Bromma Kyrkskola med musikkår och en grön fikus i täten.

I skolans källare fanns en badinrättning. Den bestod av ett tvagningsrum med en mängd små, låga porslinskar och en bassäng.

Skolan idagRedigera

Norra Ängby skolor består av Norra Ängby skola och Bromma Kyrkskola. Norra Ängby skola är en grundskola med elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan har fritidshem för eleverna från förskoleklass till och med årskurs 3, medan eleverna i årskurs 4, 5 och 6 erbjuds fritidsverksamhet i fritidsklubben Skeppet, som är placerad i skolbyggnaden.

Skolan har sex små undervisningsgrupper med elever i behov av särskilt stöd. Skolan är också organiserad i sju arbetslag. Varje arbetslag ansvaras av en biträdande rektor och sam-klasserna ansvarar rektorn för. Till varje arbetslag hör en speciallärare/specialpedagog som ingår i elevhälsoteamet.

Skolans vision är ”En skola i världsklass och på skolan används modern teknik i undervisningen, såsom interaktiva Smartboards, Ipads och mobila datavagnar med bärbara datorer. Norra Ängby skolor är SMART-diplomerad.[3]

PersonalRedigera

 • Vaktmästare Mauris Alaglic.
 • Rektor Kerstin Jansson.
 • Sjuksköterska Camilla Hallesius. [4]

FotogalleriRedigera

NoterRedigera

KällorRedigera

 • Norra Ängby skolor.
 • Bengt Lindberg, Brommabygden, 1957, sidorna 109-111.
 • Hans Törnsäter, Bromma skolhistoria i årtal, Bromma hembygdsförenings årsbok 1988, sidorna 128-129.

Externa länkarRedigera

 •   Wikimedia Commons har media som rör Norra Ängby skola.
 • Stockholmskällan, Flygbilder över Stockholm, bland annat flygbild över Norra Ängby öster 1933, och flygbild över Norra Ängby mot väster 1937.
 • Allmänbildning om Bromma. Bromma hembygdsförenings årsbok 1960 (BHÅ årgång 31), sidorna 81-87. - Om en kunskapstävling mellan tre lärare och tre gymnasister.
 • Dagmar Gerdelius, Kyrkskolor i Bromma. I anledning av återinvigningen av Bromma kyrkskola den 15/9 1964, Bromma hembygdsförenings årsbok 1965 (BHÅ årgång 36, sidorna 58-62).
 • Bengt Lindberg, Skolorna, Bromma hembygdsförenings årsbok 1958:1 (BHÅ årgång 29, sidorna 105-113.) - Årsskriften har i sin helhet författats av Bengt Lindberg; den har även utgivits separat med rubriken "Brommabygden" (1957). Den titel som anges ovan är alltså kapitelrubrik.
 • Vilhelm Sandström, Några anteckningar om Bromma folkskolors utveckling huvudsakligen under de senaste 40 åren. (BHÅ årgång 7, 1936, sidorna 24-36.) - Se även BHÅ årgång 8, 1937, sidan 69 med rättelse av ett tryckfel.
 • Leander Wallerius, Bromma folkskolor 1923-1949. Utvecklingshistorik och livsbilder. Bromma hembygdsförenings årsbok 1949 (BHÅ årgång 20, sidorna 59-80.) - På sidorna 75-79 biografiska uppgifter om följande lärare, födda under senare delen av 1800-talet : Vilhelm Sandström, Arvid Bergquist, Konrad Segrell, Aron Hedvall och Gustav Videfors.