Norns bruk

nerlagt järnbruk i Hedemora kommun, Dalarna

Norns bruk, eller bara Norn, är ett gammalt järnbruk i Hedemora socken i Hedemora kommun, Dalarnas län. Norns bruk är beläget vid sjöarna Stora Norn och Stora Sundsjön, cirka en och en halv mil västsydväst om Hedemora och tre mil nordöst om Söderbärke.

Norns bruk
By
Norns brukskapell, uppfört 1759.
Norns brukskapell, uppfört 1759.
Land Sverige
Landskap Dalarna
Län Dalarnas län
Kommun Hedemora
Ort Norns bruk
Koordinater 60°13′15″N 15°46′42″Ö / 60.22083°N 15.77833°Ö / 60.22083; 15.77833
Kulturmärkning
Enskilt
byggnadsminne
2003-11-03
 - Beteckning i BBR Norn 1:97

Historik redigera

Norns bruk ska ha anlagts av finnen Lars Larsson 1628. Tillsammans med en kompanjon anlade denne en fallhammare vid Norn och en hytta ett stycke uppströms. År 1637 köptes Norns hytta av bälgmakaren Hans Steffens och det nybildade bruket erhöll då privilegier på en smedja. Året därpå tillkom ännu en smedja samt en masugn. År 1642 uppfördes den ännu bevarade Frankaricks smedian (Frankrikesmedjan) med en hammare och två härdar. 1686 bestod Norns bruk av tre hamrar, sex härdar och en plåthammare.

Från 1700-talet kom bruket att vara i släkten Söderhielms ägo tills det 1874 såldes till det då nybildade Larsbo-Norns AB. Bolagets verksamhet började efterhand koncentreras till järnverket i Vikmanshyttan och 1899 lades smidet ned vid Norns bruk. Masugnen rustades dock upp och drevs ännu ett par år. I februari 1916 utfördes den sista blåsningen i Norns hytta. Kraftstationen, som byggdes 1912 för att leverera elektricitet till industrierna i Vikmanshyttan och Turbo, är fortfarande i drift. Sedan 2018 ägs och vårdas Norns Bruk av Norns Bruks samfällighetsförening.

Sevärdheter redigera

Kvar idag finns en nyare bruksherrgård, byggd 1875. Den äldre herrgården består av två envåningsflyglar av trä under brutet tak, troligen uppförda vid 1700-talets mitt. I den västra flygeln ingår möjligen delar från 1600-talet. Mellan flyglarna ligger det timrade och reveterade brukskapellet uppfört, 1759 som ersättning för ett kapell från 1640-talet och ombyggt 1830. Klockstapeln, byggd 1820, har två klockor från 1600-talet. Norns skola, byggd 1856 och nedlagd 1947, är idag museum.

Bland äldre industribyggnader kan klensmedjan och Frankrikesmedjan nämnas, vilken är den äldsta bevarade byggnaden i Norn. Hyttan, en så kallad mulltimmerhytta, är mycket välbevarad. Efter nedläggningen fick den förfalla, men har sedan 1930-talet restaurerats i omgångar. Malmen till hyttan hämtades främst från Norberg och Bispberg. Flera egna gruvor som hörde till bruket fanns emellertid, bl.a. Knapptjärnsgruvan. Gruvan, som började brytas först på 1830-talet, lades ned 1909. Idag finns ett bevarat vändbrott kvar samt resterna efter en gruvlave. Norns bruk är byggnadsminnesförklarat sedan år 2003.

Sevärd är även den mycket ålderdomliga väg (länsväg W 671) som ännu idag utgör allmänna landsvägen från Norn mot Larsbo och Söderbärke. Vägen är klassad som riksintresse för kulturmiljövården.

Bildgalleri redigera

Se även redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera