Aktiebolaget Nordiska Kreditbanken var en svensk affärsbank, grundad 1896 genom förvärv av den rörelse som sedan 1881 drivits av Aktiebolaget Stockholms tjänstemannasparkassa.[1]

Bankens monogram i portalen och fasaden på Rosenbad

I bankens styrelse återfanns bland annat Fredrik Wachtmeister och Isaak Hirsch.[2] I december 1916 beslöt styrelsen att banken skulle träda i likvidation varvid Sveriges Privata Centralbank 1917 övertog egendomarna.[3]

FastigheterRedigera

Banken hade till en början huvudkontor en trappa upp på Drottninggatan 8. Tjänstemannakassans kontor i Brandkontorets hus vid Mynttorget 4 kom att bli avdelningskontor. 1902 ritade Ferdinand Boberg byggnaden Rosenbad för att inhysa bankens huvudkontor. I likhet med Rosenbad skaffade sig banken flertalet avdelningskontor genom att finansiera bostadsbyggen och inhysa kontoren i fastigheterna.[4]

ReferenserRedigera

  1. ^ Svensk rikskalender 1908
  2. ^ [http://runeberg.org/rikskal/1908/0814.html Svensk Rikskalender 1908
  3. ^ Sörenson, Ulf (2001). Rosenbad: huset som spegel. Monografier utgivna av Stockholms stad, 0282-5899 ; 156. Stockholm: Stockholmia. Libris länk. ISBN 91-7031-113-7 , s.210
  4. ^ Henrik O Andersson & Fredric Bedoire: Bankbyggande i Sverige (Liberförlag 1981) s.430